Main Budziszyn 1002–1018

Budziszyn 1002–1018

4.0 / 5.0
0 comments
Przyczyny, przebieg i wynik wojny toczonej pomiędzy Bolesławem Chrobrym a królem niemieckim Henrykiem II. Publikacja OPISuje przyczyny, przebieg i wynik wojny toczonej z przerwami w latach 1002-1018 pomiędzy władcą Polski Bolesławem Chrobrym a królem niemieckim (od 1014 roku cesarzem) Henrykiem II. Pierwszym z powodów konfliktu był spór terytorialny o obszar Połabia Południowego, czyli Łużyc Górnych (Budziszyn), Łużyc Dolnych (Chociebuż, Gubin, Dobryług) i Marchii Miśnieńskiej (Miśnia, Strzała, Biała Góra). Drugi powód wynikał z prestiżowych ambicji obu władców. Chodziło o: wzajemne uznania niezawisłości swojej władzy, traktowanie na zasadzie równości, uznanie godności monarszej oraz respektowanie praw politycznych, dziedzicznych i własnościowych. Obaj władcy decydowali o polityce rządzonych przez siebie państw, tym samym to oni ustalali i realizowali interesy państwowe i narodowe krajów, którymi rządzili. Dlatego też wojna, która wybuchła z powodu dwóch wymienionych powyżej konfliktów przybrała siłą rzeczy znamiona konfliktu państwowego.
Request Code : ZLIBIO3380521
Categories:
Year:
2018
Publisher:
Bellona
Language:
Polish

Comments of this book

There are no comments yet.
Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in