Main Portreti gradova: London, Venecija, München, Sankt Peterburg. Kulturnopovijesni prikazi

Portreti gradova: London, Venecija, München, Sankt Peterburg. Kulturnopovijesni prikazi

5.0 / 5.0
0 comments
Nova knjiga Viktora Žmegača Portreti gradova donosi četiri povijesno-kulturološke studije o urbanim središtima koja su imala ključnu ulogu u izgradnji europske umjetnosti, kulture i civilizacije: Londonu, Veneciji, Münchenu i Sankt Peterburgu. Akademik Žmegač suvereno pokriva brojna umjetnička područja – književnost, glazbu, povijest i slikarstvo, a velik je znalac i drugih područja, poput tehnike, arhitekture, popularne kulture te u Portretima gradova daje cjelovitu sintezu svih bitnih sastavnica raznolikoga urbanog života u glavnim europskim centrima. Knjiga je svojevrsni nastavak Žmegačeve knjige Četiri europska grada, koja ja imala vrlo afirmativan čitateljski odjek u našoj sredini. S prethodnom knjigom o Parizu, Beču, Berlinu i Pragu, ovo djelo čini duologiju koja mapira kulturnu geografiju Europe. ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ »Nazvao sam ovu knjigu Portreti gradova. London, Venecija, München, Sankt Peterburg oslanjajući se na to da francuska riječ portrait ne označava samo vrstu likovne umjetnosti nego i krajolik, prilike, društvenu sredinu. Tako se i moja knjiga o fenomenu bečke moderne u podnaslovu zove Portret jedne kulture. Ovdje se radi o kulturnopovijesnom prikazu engleske metropole; najljepšega grada sjevernog Jadrana; bavarskoga središta, jednom od centara modernoga slikarstva; te naposljetku o glavnom gradu ruske kulture...« (Viktor Žmegač).
Request Code : ZLIBIO3381249
Categories:
Year:
2019
Publisher:
Matica Hrvatska
Language:
Croatian
Pages:
290
ISBN 13:
9789533411477
ISBN:
9789533411477
Series:
Posebna izdanja

Comments of this book

There are no comments yet.
Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in