Main Wielkie biografie. Piłsudski

Wielkie biografie. Piłsudski

5.0 / 5.0
0 comments
Postać Piłsudskiego już za życia była owiana legendą. Mimo że aktualnie jego działalność, szczególnie po roku 1926, jest oceniana niejednoznacznie, to dla wielu współcześnie żyjących Polaków pozostaje symbolem odrodzenia wolnej Polski po 123 latach niewoli.
Request Code : ZLIBIO3383015
Categories:
Year:
2010
Publisher:
Buchmann
Language:
Polish

Comments of this book

There are no comments yet.
Authentication required

You must log in to post a comment.

Log in